Programm 2007

Kapellmeister: Christoph Merschl

El Piccador MarschJosef Matys
Arr. Franz Bummerl
Land des Lächelns
Ouverture
Franz Lehar
Arr. Erich Macek
Ungarischer Tanz Nr. 5Johannes Brahms
Arr. J. Pesci
Choral and Rock OutTed Huggens
Drei TänzeSummerer
Auf einem persischen MarktAlb.W.Ketelbey
Arr. Schmidt-Köthen
Jugendorchester:
To a new beginning
James Swearingen
Arr. Franz Bummerl
Jugendorchester:
Think of me
aus dem Musical „Phantom der Oper“
Andrew Lloyd Webber
Bearb.: Manfred Schneider
Textilaku MarschKarol Padivy
Mercy Mercy MercyJoe Zawinul
Arr. Hans Nissl
James Bond SelectionJohan de Mey
Westside StoryLeonard Bernstein
Arr. Hans Kolditz
Unter dem DoppeladlerJF Wagner
Arr. Hans Weber